پست ویژهi

عدد 3.14غیر هندسی است

۱۳۹۳ بهمن ۲۷, دوشنبه

modern geometri

هندسه مدرن راه حل تمام غوامض گذشته هندسه را که بصورت پارادوکس معرفی کرده اند با ظرافت غیر قابل تصوری بدست داده است.
راهکارها و شیوه های گشایش قلعه و دژ های غیر ممکن ریاضی بقدری ساده و بدون حشو و زوائد .روان و سلیس بیان شده اند که عقل حیران وشگفت زده می شود.
آغاز هندسه مدرن با تعاریف شروع می شود.
هندسه مدرن .نقطه. عدد . و چیز را غیر قابل تعریف معرفی می کند.
از نظر هندسه مدرن . نقطه. عدد و چیز تعریف نشدنی اند.با عبارتی :
انسان برای تعریف .نقطه .عدد و چیز خلق نشده است.
این روشنگری راه تجرید را هموار می نماید.
انسان را از تفکر بیجا و در کورراهتسلسل و بعضا" تناقض گرفتار آمده نجات می دهد.
www.dinbali.com
 این کتاب علمی تحقیقی در هندسه مدرن نظیر ندارد

۱ نظر: