پست ویژهi

عدد 3.14غیر هندسی است

۱۳۹۵ آبان ۲۶, چهارشنبه

جناب آقای دکتر فیروز نادری عضو محترم ناسای آمریکا

من حسن دینبلی هندسه دان برجسته جهان بموجب این دایره ( عالی ) مثلثات را منسوخ شده اعلام می کنم .
شما هر دلیل و برهانی بر رد این دایره و نوشته من دارید.ارائه نمائید.
سکوت شما دلیل بر صحت کار من و پذیرش دایره  ( عالی ) من است.
سکوت حقایق علمی را منتفی نمی کند.
علم و دانش با سکوت باطل نمی شود.
Pi=3.154700538370
www.dinbali.com
you tube

۱۳۹۵ آبان ۱۸, سه‌شنبه

Scientific Geometry: مجامع معتبر علمی جهان

Scientific Geometry: مجامع معتبر علمی جهان: خودم را به رخ شما می کشم . تا کنون نتوانسته اید محیط دایره را به 360 قسمت برابر تقسیم کنید . دابره ( عالی ) من فصیح و گویا می گوید: محاس...

مجامع معتبر علمی جهان

خودم را به رخ شما می کشم .
تا کنون نتوانسته اید محیط دایره را به 360 قسمت برابر تقسیم کنید .
دابره ( عالی ) من فصیح و گویا می گوید:
محاسبه اوتار دایره خطی نیست.بنا براین مثلثات شما دارای نقص و اشکال عمده است.
هر چه خسارت مالی و جانی از این راه متوجه بشریت می شود شما مقصراید.
اگر وجدان دارید بهوش آئید . با سکوت نمی توان از کنار این گناه عظیم گذشت .
من حسن دینبلی هندسه دان برجسته جهان طول 180 وتر دایره را با دقت محاسبه کرده ام .
کار به این عظمت را نا دیده گرفتن خیانت نا بخشودنی است.
Pi=3.154700538379
www.dinbali.com
you tube


همه بدانند :

دانشمند هم نشین انبیاء درمقابل ظالم فاسد سر خم نمی کند.
Pi=3.154700538379
www.dinbali.com
you tube

Scientific Geometry: در هندسه مسائلی وجود داشت که به صورت پارادوکس درام...

Scientific Geometry: در هندسه مسائلی وجود داشت که به صورت پارادوکس درام...: این پارادوکس هارا مستحصله هندسی شکافت و باز نمود . پارادوکس ها عبارت انداز : 1) کسر سنجشی C/d 2) تثلیث زاویه با ستاره و پرگار 3) تربیع ...

در هندسه مسائلی وجود داشت که به صورت پارادوکس درامده بودند

این پارادوکس هارا مستحصله هندسی شکافت و باز نمود .
پارادوکس ها عبارت انداز :
1) کسر سنجشی C/d
2) تثلیث زاویه با ستاره و پرگار
3) تربیع دایره
4) تضعیف مکعب
5) رسم چند ضلعی های منتظم محاطی
6) استخراج اوتار دایره
7) بیضی . ضریب ثابت
من به لطف و دهش پروردگار .به حل این پارادوکس ها دست یافتم .
Pi = 3.154700538379
www.dinbali.com
you tube

۱۳۹۵ مهر ۲, جمعه

Scientific Geometry: پیشنهاد من حسن دینبلی هندسه دان برجسته جهان به ریا...

Scientific Geometry: پیشنهاد من حسن دینبلی هندسه دان برجسته جهان به ریا...: همه متفق القول شوید. مثلث متساوی الاضلاع را از جرگه اشکال هندسی و چند ضلعی های محاطی اخراج نمائید. این مثلث تمام نظریه های پوسیده و بلا م...

پیشنهاد من حسن دینبلی هندسه دان برجسته جهان به ریاضیدانان و مجامع علمی محترم جهان

همه متفق القول شوید.
مثلث متساوی الاضلاع را از جرگه اشکال هندسی و چند ضلعی های محاطی اخراج نمائید.
این مثلث تمام نظریه های پوسیده و بلا مصرف شما را از وجاهت علمی انداخته است .
New Pi=3.154700538379
www.dinbali.com
you tube


Scientific Geometry: دنیای علم و دانش را چه شده است ؟

Scientific Geometry: دنیای علم و دانش را چه شده است ؟: ریاضیدانان با داشتن تمام ابزار های متداول ریاضی نظیر : مثلثات . جبر .هندسه تحلیلی . آنالیز ریاضی  جبر خطی .حد . حساب انتگرال دیفرانسیل . ا...

دنیای علم و دانش را چه شده است ؟

ریاضیدانان با داشتن تمام ابزار های متداول ریاضی نظیر :
مثلثات . جبر .هندسه تحلیلی . آنالیز ریاضی  جبر خطی .حد . حساب انتگرال دیفرانسیل . اتوکاد . متلب وغیره
نتوانستند نسبت محیط دایره به قطر دایره را منطقی و مستدل بدست آورند.
من حسن دینبلی هندسه دان برجسته جهان به کمک یک مثلث متساوی الاضلاع از عهده این امر مهم برآمدم.
خود مزن .جامه مدر . هرکسی را بهر کاری ساختند .
New P i =3.154700538379
www.dinbali.com
you tube


Scientific Geometry: انصاف در همه مکان ها و زمان ها پسندیده است

Scientific Geometry: انصاف در همه مکان ها و زمان ها پسندیده است: من حسن دینبلی هندسه دان برجسته جهان حق می دهم تمام مجامع علمی و دانشمندان جهان از کارهای علمی تحقیقی تخصصی من عصبانی باشند . من با مثلث مت...

انصاف در همه مکان ها و زمان ها پسندیده است

من حسن دینبلی هندسه دان برجسته جهان حق می دهم تمام مجامع علمی و دانشمندان جهان از کارهای علمی تحقیقی تخصصی من عصبانی باشند .
من با مثلث متساوی الاضلاع تمام نظریه های پوچ و بی مصرف را باطل کردم .
New Pi=3.154700538379
www.dinbali.com
you tube

۱۳۹۵ شهریور ۲۹, دوشنبه

Scientific Geometry: سازمان بازنشستگی توجه کند

Scientific Geometry: سازمان بازنشستگی توجه کند: معجزه .دعوت غیر مترقبه .تفریحی که بوی مرگ می دهد. امروز سازمان بازنشستگی کشوری از طریق تلفن همراه .ناپرهیزی کرده .از من بعنوان بازنشسته گر...

سازمان بازنشستگی توجه کند

معجزه .دعوت غیر مترقبه .تفریحی که بوی مرگ می دهد.
امروز سازمان بازنشستگی کشوری از طریق تلفن همراه .ناپرهیزی کرده .از من بعنوان بازنشسته گرامی دعوت نمود که به گردش تفریحی کوهستان درکه بروم .
با کلمه تفریح بطور کلی بیگانه ام.
این اولین دعوت پس از 30 سال بازنشستگی است.بازنشسته ای که از پرتو توجهات مانند پاندول ساعت شده .چون لرزانک و مست بدون اراده مرتب به چپ و راست می رود .تعادل اش هم کاملا"از دست رفته است.زمین هموار را به سختی طی می کند و درآن مشکل راه می رود.
این لطف استثنائی مستلزم تشکر و دعا است.
دعا می کنم : این ملت شهید پرور .همواره .پی در پی .لاینقطع درگیر دفاع مقدس شود.
خانواده های شهید دوست اش .پرشمار گردد.
هر آن . هر لحظه تعداد شهدای گرانقدر مشتاق حیات ابدی اش لا احصاء و غیر شمارش شود.
خداوندا : این دعای کوچک روحانی مرا به استجابت برسان .شرمنده دو سرایم گردان.
حسن دینبلی :
بنیانگذار هندسه مدرن در جهان.
هندسه دان برجسته جهان .
کاشف نام آور جهان
کاشف عدد پی جدید New Pi = 3.154700538379
www.dinbali.com
you tube


۱۳۹۵ شهریور ۲۷, شنبه

Scientific Geometry: من خود : کاشف عدد دقیق پی .را به :کاشف عدد جدید پی...

Scientific Geometry: من خود : کاشف عدد دقیق پی .را به :کاشف عدد جدید پی...: کاشف عدد دقیق پی بسیاری را به اشتباه انداخت. آنان گمان کردند که من بر تعداد ارقام اعشاری افزوده ام. در صورتی که چنین نیست. روش محاسبه من...

کتاب های علمی تحقیقی تخصصی حسن دینبلی

کتاب های فوق العاده علمی تحقیقی تخصصی من .
New Pi=3.154700538379
www.dinbali.com
you tube

هندسه مدرن علم است . دانش است

هندسه مدرن مقاله ویا نظریه پوسیده نیست