پست ویژهi

عدد 3.14غیر هندسی است

۱۳۹۴ بهمن ۸, پنجشنبه

عدد 3.14 نتیجه یک بازی است

www.dinbali.com
pi=3.154700538379

۱ نظر: