پست ویژهi

عدد 3.14غیر هندسی است

۱۳۹۴ بهمن ۸, پنجشنبه

modern geometri: عالمان و دانشمندان جهان طرفدار عدد پی بی هویت 3.14...

modern geometri: عالمان و دانشمندان جهان طرفدار عدد پی بی هویت 3.14...: وقتی علم ودانش بافریبکاران رو در رومی شود .تمام موتور های جستجو نظیر گوگل و اقمارش برای جلوگیری از اشاعه علم و دانش واقعی بهم می ریزند تما...

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر