پست ویژهi

عدد 3.14غیر هندسی است

۱۳۹۴ بهمن ۲۳, جمعه

عدد 3.14هویت و اصالت ندارد

عدد 3.14 هندسی نیست به هندسه تحمیل شده است
www.dinbali.com
pi=3.154700538379

۱ نظر: