پست ویژهi

عدد 3.14غیر هندسی است

۱۳۹۵ شهریور ۲۷, شنبه

کتاب های علمی تحقیقی تخصصی ما جهان علم و دانش را بشدت متحول کردند

در کتاب هندسه مدرن .جوهره ستاره و پرگار مقاومت تمام زوایا در برابر تثلیث زاویه از میان برداشته شد .
در کتاب : نوآدر فریاد سکوت .پارادوکس تضعیف مکعب از جهان برافتاد .
در کتاب : کشف توانمدی های ستاره و پرگار چند ضلعی های منتظم محاطی تسلیم خلاقیت و ابتکار شدند.
New Pi=3.154700538379
www.dinbali.com
you tube


۱ نظر: