پست ویژهi

عدد 3.14غیر هندسی است

۱۳۹۵ مهر ۲, جمعه

انصاف در همه مکان ها و زمان ها پسندیده است

من حسن دینبلی هندسه دان برجسته جهان حق می دهم تمام مجامع علمی و دانشمندان جهان از کارهای علمی تحقیقی تخصصی من عصبانی باشند .
من با مثلث متساوی الاضلاع تمام نظریه های پوچ و بی مصرف را باطل کردم .
New Pi=3.154700538379
www.dinbali.com
you tube

۱ نظر: