پست ویژهi

عدد 3.14غیر هندسی است

۱۳۹۵ شهریور ۲۹, دوشنبه

Scientific Geometry: سازمان بازنشستگی توجه کند

Scientific Geometry: سازمان بازنشستگی توجه کند: معجزه .دعوت غیر مترقبه .تفریحی که بوی مرگ می دهد. امروز سازمان بازنشستگی کشوری از طریق تلفن همراه .ناپرهیزی کرده .از من بعنوان بازنشسته گر...

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر