پست ویژهi

عدد 3.14غیر هندسی است

۱۳۹۵ آبان ۱۸, سه‌شنبه

همه بدانند :

دانشمند هم نشین انبیاء درمقابل ظالم فاسد سر خم نمی کند.
Pi=3.154700538379
www.dinbali.com
you tube

۱ نظر: