پست ویژهi

عدد 3.14غیر هندسی است

۱۳۹۵ آبان ۱۸, سه‌شنبه

Scientific Geometry: در هندسه مسائلی وجود داشت که به صورت پارادوکس درام...

Scientific Geometry: در هندسه مسائلی وجود داشت که به صورت پارادوکس درام...: این پارادوکس هارا مستحصله هندسی شکافت و باز نمود . پارادوکس ها عبارت انداز : 1) کسر سنجشی C/d 2) تثلیث زاویه با ستاره و پرگار 3) تربیع ...

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر