پست ویژهi

عدد 3.14غیر هندسی است

۱۳۹۵ خرداد ۴, سه‌شنبه

Hassan Dinbali 2

Hassan Dinbali 2

Scientific Geometry: کسر 22/7 ارشمیدس اصلاح شد.

Scientific Geometry: کسر 22/7 ارشمیدس اصلاح شد.: ارشمیدس بعلت دسترسی نداشتن به وسائل دقیق اندازه گیری Pi را میان دو کسر 22/7 و 223/71 قرارداده است. کسر ارشمیدس با شیوه ای بسیار دقیق و ظری...

کسر 22/7 ارشمیدس اصلاح شد.

ارشمیدس بعلت دسترسی نداشتن به وسائل دقیق اندازه گیری Pi را میان دو کسر 22/7 و 223/71 قرارداده است.
کسر ارشمیدس با شیوه ای بسیار دقیق و ظریف اصلاح شد..
کسر اصلاح شده ارشمیدس این است :  22.0829 / 7
www.dinbali.com
pi=3.15470053379
you tube

۱۳۹۵ خرداد ۲, یکشنبه

Hassan Dinbali 19 (Captioned)

VIDEO0299

Scientific Geometry: مغز که خوابید شهوت بیدار می شود

Scientific Geometry: مغز که خوابید شهوت بیدار می شود: 1-) عالم و دانشمند کبریت احمر اند. 2-)عالم و دانشمند خواب دنیائی ندارند. 3-) اقیانوس نظیر مغز انسان عالم است . 4-) عالم و دانشمند د...

Scientific Geometry: مغز که خوابید شهوت بیدار می شود

Scientific Geometry: مغز که خوابید شهوت بیدار می شود: 1-) عالم و دانشمند کبریت احمر اند. 2-)عالم و دانشمند خواب دنیائی ندارند. 3-) اقیانوس نظیر مغز انسان عالم است . 4-) عالم و دانشمند د...

علم و دانش مترود جامعه است .

دوستان من هیچ یک دستی در علم ندارند.
همه سیاهی لشکر اند.
یک نفر هم علم را یاری نمی کند..
مجامع علمی درجهان در شبه علم  محصول حماقت و بلاهت خود راخفه کرده است.
www.dinbali.com
pi=3.154700538379
you tube

۱۳۹۵ اردیبهشت ۳۱, جمعه

مغز که خوابید شهوت بیدار می شود


1-) عالم و دانشمند کبریت احمر اند.
2-)عالم و دانشمند خواب دنیائی ندارند.
3-) اقیانوس نظیر مغز انسان عالم است .
4-) عالم و دانشمند در جهان نادر است .
www.dinbali.com
pi=3.154700538379
 you tube

Scientific Geometry: افشای اسرار این طرح فوق العاده جالب امروز امکان پذ...

Scientific Geometry: افشای اسرار این طرح فوق العاده جالب امروز امکان پذ...: این طرح انقلابی در امر درمان ایجاد می کند که برای جامعه امروز زیاد است. www.dinbali.com pi=3.154700538379 you tube

افشای اسرار این طرح فوق العاده جالب امروز امکان پذیر نیست.

این طرح انقلابی در امر درمان ایجاد می کند که برای جامعه امروز زیاد است.
www.dinbali.com
pi=3.154700538379
you tube

Scientific Geometry: طرح شناخت رنگ دردها فوق العاده است

Scientific Geometry: طرح شناخت رنگ دردها فوق العاده است: هر درد به شیوه ای بسیار دقیق و پشرفته رنگ آمیزی می شود . www.dinbali.com pi=3.154700538379 you tube

طرح شناخت رنگ دردها فوق العاده است

هر درد به شیوه ای بسیار دقیق و پشرفته رنگ آمیزی می شود .
www.dinbali.com
pi=3.154700538379
you tube

Scientific Geometry: کشف عظیم

Scientific Geometry: کشف عظیم: دردها ملون و رنگارنگ اند . هر دردی رنگ مخصوص به خود دارد.. رنگ درد میگرن با رنگ درد دندان درد متفاوت است . من برای شناخت رنگ درد ها برنا...

کشف عظیم

دردها ملون و رنگارنگ اند .
هر دردی رنگ مخصوص به خود دارد..
رنگ درد میگرن با رنگ درد دندان درد متفاوت است .
من برای شناخت رنگ درد ها برنامه منظمی طراحی کرده ام
www.dinbali.com
pi=3.154700538379
you tube

VIDEO0259

VIDEO0259