پست ویژهi

عدد 3.14غیر هندسی است

۱۳۹۴ مرداد ۸, پنجشنبه

شاه كليد حياتي علم و صنعت

تفاوت بين عالم و مدرك بدست.
تعداد اشخاصي كه مدرك تزئيني گرفته اند شمار ناپذير اند.به عبارتي تعدادشان لا احصاءاست.اين افراد فرق بين نظريه و موضوع علمي ثابت شده را نمي دانند..يكي از آثار مدرك تزئيني همين است .اين گروه عظيم . تعريف ( پي ) را نمي دانند و حتي نفهميده اند موضوع آن چيست.طوطي وار چيزي را خوانده اندو بعنوان دانش و علم پذيرفته اند.تز تين خيل انبوه وقتي سوال مي كني :
پي چيست ؟ فورا" بلا درنگ مي گويند: 3.14
اگر از ايشان پرسيده شود اين عدد ازكجا آمده است ؟ مي گويند : ارشميدس گفته .در اين اواخر هم مي گويند :انيشتن كشف كرده است.
دانشكاه ديده هاي وطني جهان سومي ما . مي گويند : غياث الدين جمشيد كاشاني كشف كرده است.اين بخت يرگشتگان نمي دانند كه غياث الدين جمشيد كاشاني در رسااله محيطه خود نتوانسته محيط دايره را به 360 قسمت برابر تقسيم كند.حتي در محاسبه جيب يك درجه هم كاملا" نا موفق بوده است.مدارك تزئيني قابل الصاق  و آويزان كردن به ديوار برداش همين قدر است.
خطاب به اين مدرك بدستان مي گويم :عدد پي كشف شده من ( 3.154700538 ) نظريه نيست .چون استدلال دارد.اثبات دارد.
درك تجريدي و شهودي آن را تائيد كرده است.
آيا فكر مي كنيد .مدرك تزئيني بدستان با اين مختصر قانع مي شوند؟

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر