پست ویژهi

عدد 3.14غیر هندسی است

۱۳۹۳ بهمن ۲۶, یکشنبه

modern geometri

هندسه مدرن علم است . دانش است.
تا کنون کسی اقدام بر بنیانگذاری این دانش فوق العاده نکرده است.
بهتر است گفته شود تا کنون کسی اقدام به تاسیس علم مستقلی چون هندسه نکرده است.
هندسه مدرن ،متحرک .شهودی و کاربردی است.
این علم پر عظمت صد در صد متکی بر استدلال است.
این علم بر پایه استدلال و برهان عقلی ایجاد شده است.
ظرایف این علم پرشمار است .هیچ علمی دانشی تا این اندازه ظرافت ندارد.
از این بابت هندسه مدرن یکتا و بی نظیر است.
هندسه مدرن بر بسیاری از نظرات خط بطلان کشیده است.
این اقدام متحورانه و جسورانه بر بسیاری از ذائقه ها خوش آیند نیست.
لذا دشمن و مخالف فراوان خواهد داشت. تمام بزرگان مدعی به ریاضی دانی کمر به نابودی است بسته اند و از هیچ اقدامی فرو گذار نخواهند کرد.
پیشا پیش بگویم ادامه آموزش این دانش استثنائی غیر ممکن خواهد بود.
ولی بدانید بنیانگذار آن تا سرحد مرگ برای اشاعه آن می کوشد و از هیچ اقدامی فرو گذار نمی نماید.
تا کنون 50 جلد کتاب علمی تحقیقی در این علم نوظهور نوشته ام.که 10 جلد آن چاپ و نشر شده است.
بدون آنکه مورد استقبال قرار گرفته باشد.
این کتاب اولین کتاب علمی تحقیقی است که در هندسه مدرن نوشته ام..
31 روش برای تثلیث زاویه 60 درجه با ستاره و پرگار .53 شیوه متفاوت برای هر یک از آن 31 روش ترسیم.
 اولین کتاب که در هندسه مدرن نوشته شده است

۱ نظر:

  1. این اولین کتاب علمی تحقیقی است که در هندسه مدرن نوشته شده است
    www.dinbali.com

    پاسخحذف