پست ویژهi

عدد 3.14غیر هندسی است

۱۳۹۵ اردیبهشت ۱۰, جمعه

VIDEO0269

VIDEO0269

VIDEO0269

VIDEO0003

جبر مالیخولیا است .علم نیست .

جبر بر اساس فرض و نصور بوجود آمده است. .
ستاره و پرگار نظریه های مالیخولیائی را باطل و ملغی کردند.
جهان را عاری وتهی از علم و دانش کرده اید..
جبریست شعور ندارد . خلاقیت ندارد. .
مسئله پی با جبر حل نمی شود..
ww.dinbali.com
pi=3.154700538379
you tube

۱۳۹۵ اردیبهشت ۸, چهارشنبه

نظریه های بسیاری باستاره و پرگار من باطل و ملغی شدند.

عالم و دانشمند در دنیای فانی می کوشد تا به جهان باقی دست یابد
کم را فدای بسیار کردن فقط از عالم و دانشمند ساخته است و بس  .
www.dinbali.com
pi=3.154700538379
you tube

مجامع علمی در سطح جهان باید سعی کنند نظریه ها و تئوری ها را باطل و لغو کنند.

هندسه مترادف با ستاره و پرگار است.
کسی که هندسه نمی داند با ستاره و پرگار نمی تواند کارکند.
هرکسی نمی تواند ارزش ستاره و پرگار را درک و فهم کند .
ستاره و پرگار با خلاقیت نوآور شگفتی می آفرینند .
www.dinbali.com
pi=3.154700538379
you tube

۱۳۹۵ اردیبهشت ۷, سه‌شنبه

هندسه دان کیست ؟ و چه خصوصیاتی دارد ؟

1-) هیچ مولفی پژوهشگر نیست .
2-) کسی که کسر سنجشی C/d را حل کند .هندسه دان است .
3-) کسی که با ستاره و پرگار ( Straightedge and Campass  ) تثلیث زاویه کند هندسه دان است.
4-) کسی که تربیع دایره کند هندسه دان است .
5-) کسی که تضعیف مکعب کند هندسه دان است .
6-) کسی که چند ضلعی های منتظم محاطی در دایره را رسم کند هندسه دان است .

7-) کسی که هندسه مدرن را پدید آورد و بنا کند هندسه دان است .
8-) کسی که به هندسه اقلیدسی مرده جان بخشد هندسه دان است .
9-) کسی که بر دایره مثلثاتی بی ارزش خط بطلان کشد هندسه دان است.
10-) کسی که عدد رسم می کند ابله و احنق است .
www.dinbali.com
pi=3.154700538379
you tube
 

هر کسی که هندسه بداند عالم و دانشمند است .

کسی که هندسه نمی داند قطعا" مغز فعال ندارد..
تمام ریاضیدانان جهان هندسه نمی دانند
www.dinbali.com
pi=3.154700538379
you tube

۱۳۹۵ اردیبهشت ۶, دوشنبه

هر عددی را می توان نام گذار ی کرد.

عدد 3.14 را نام گذار ی کرده پی نامیده اند. .
عدد نام گذاری شده هیچ ارتباطی با هندسه و دایره ندارد .
جامعه علمی در سطح جهان بازیافت ..جستجو در سطل زباله رابا ( محقق ) عوضی گرفته است.
مجامع علمی جهان دایره را به سیصد و شصت درجه هندسی تقسیم کنند .
مجامع علمی جهان طول 180 وتر دایره را محاسبه منطقی کنند
مجامع علمی جهان شعاع دایره مثلثاتی را 2 فرض کنند .در آن دایره نظرات خود را ثابت نمایند.
www.dinbali.com
pi=3.154700538379
you tube

Scientific Geometry: کسی که هندسه نمی داند مغز فعال ندارد

Scientific Geometry: کسی که هندسه نمی داند مغز فعال ندارد: همه استلال و منطق را باید در هند سه جستجو کرد . فهم و در ک این موضوع لزوم دانش هندسه را تائید می کند . www.dinbali.com pi=3.154700538379...

۱۳۹۵ اردیبهشت ۵, یکشنبه

Scientific Geometry: www.dinbali.com را ببینید وانتقاد علمی کنید

Scientific Geometry: www.dinbali.com را ببینید وانتقاد علمی کنید: موضوع علمی و عمیق است .باید رو در رو بحث کنیم . مرا برای بحث رو در رو باید دعوت کنید . www.dinbali.com pi=3.154700538379 you tube ...

www.dinbali.com را ببینید وانتقاد علمی کنید

موضوع علمی و عمیق است .باید رو در رو بحث کنیم .
مرا برای بحث رو در رو باید دعوت کنید .
www.dinbali.com
pi=3.154700538379
you tube
کسی که هندسه نمی داند مغز فعال ندارد

همه استلال و منطق را باید در هند سه جستجو کرد .
فهم و در ک این موضوع لزوم دانش هندسه را تائید می کند .
www.dinbali.com
pi=3.154700538379

you tube

خائن خیانت می کند

جانی جنایت می کند.
چرا زبان فارسی را دست کم می گیرید؟
ادبیات زبان فارسی از همه زبانها قوی تر است.
چرا به زبان فارسی ارسال نمی کنید؟
من از نوشته شما چیزی نمی فهمم .
وتر های دایره پر شمارند..
تربیع دایره آسان است .
www.dinbali.com
pi=3.154700538379
 you tube۱۳۹۵ اردیبهشت ۴, شنبه

Scientific Geometry: مناظره علمی

Scientific Geometry: مناظره علمی: ابله جهل می فروشد. احمق جهل می خرد . عالم در این میان خون دل می خورد جهل میان ابله و احمق دادو ستد می شود . تمام دانشکاه های جهان روی ج...

مناظره علمی

ابله جهل می فروشد.
احمق جهل می خرد .
عالم در این میان خون دل می خورد
جهل میان ابله و احمق دادو ستد می شود .
تمام دانشکاه های جهان روی جهل کار می کنند..
علم ودانش در کار نیست .
www.dinbali.com
p3.154700538379
you tube
۱۳۹۵ اردیبهشت ۲, پنجشنبه

Scientific Geometry: من به تمام سئوال های ریاضی شما پاسخ علمی می دهم

Scientific Geometry: من به تمام سئوال های ریاضی شما پاسخ علمی می دهم: هر سئوال که در زمیته هندسه از  من بپرسید به شما جواب منطقی وقانع کننده می دهم . www.dinbali.com pi=3.154700538379 you tube ...

من به تمام سئوال های ریاضی شما پاسخ علمی می دهم

هر سئوال که در موضوع  هندسه از  من بپرسید به شما جواب منطقی وروشن  می دهم .
www.dinbali.com
pi=3.154700538379
you tubeScientific Geometry: دوست گرامی لطف کنید :

Scientific Geometry: دوست گرامی لطف کنید :: اشتباه موضوع و خطای عبارات مرا نقد نمائید.. مغز که خوابید شهوت بیدار می شود.. دانشمند و عالم خواب دنیائی ندارد.. اقیانو...

Scientific Geometry: کمان تمام زاویه ها بدون استثناء در برابر خلاقیت من...

Scientific Geometry: کمان تمام زاویه ها بدون استثناء در برابر خلاقیت من...: هیچ کمانی نمی تواند در برابر ستاره و پرگار من مقاومت کند و تثلیث نشود. . www.dinbali.com pi=3.154700538379 you tube

دوست گرامی لطف کنید :


اشتباه موضوع و خطای عبارات مرا نقد نمائید..
مغز که خوابید شهوت بیدار می شود..
دانشمند و عالم خواب دنیائی ندارد..
اقیانوس نظیر مغز انسان عالم است .
عالم و دانشمند کمیاب است .
عدد 3.14159 یک نظریه و تصور باطل است .
هیچ منطق و استدلالی آن را تائید نکرده است.
www.dinbali.com
pi=3.154700538379
you tube

VIDEO0217

VIDEO0261

VIDEO0260

کمان تمام زاویه ها بدون استثناء در برابر خلاقیت من محکوم به تثلیث اند.


هیچ کمانی نمی تواند در برابر ستاره و پرگار من مقاومت کند و تثلیث نشود. .
www.dinbali.com
pi=3.154700538379 you tube

۱۳۹۵ اردیبهشت ۱, چهارشنبه

VIDEO0259

تمام روش های محاسبه عدد پی 3.14159 صد در صد غلط است .

 1-) محیط قاعده هرم یزرگ جیزه بر ارتفاع هرم . چه ربطی به عدد پی دارد؟
2-) با تقسیم محیط بر قطر یک دایره عدد د دقیق  تری از 3.14159 بدست می آید .
3-) محور مختصات دکارتی مجهولات مرا باید جواب دهد یا دانسته های مرا تکرار کند ؟
4-) محور مختصات دکارتی نمی تواند برای نقطه های بهم پیوسته یک خط هندسی طول و عرض تعین کند..
5-) دکارت کثیف با محور مختصات احمقانه اش دانش و علم را سد کرد .
6-)دانشمندان از بحث و مناظره نباید بترسند. .
7-) دانشمند ترسو و بی شهامت جسد متحرک است..
www.dinbali.com
pi=3.154700538379
 you tube

VIDEO0206 2

۱۳۹۵ فروردین ۳۰, دوشنبه

VIDEO0257

VIDEO0257

کمان تمام زاویه ها بدون استثناء در برابر خلاق straightedge و پرگار او محکوم به تثیلث اند.

جبر روش حل معادله قابل نیست که در زمینه تثلیث زاویه مداخله نملید .
www.dinbali.com
pi=3.154700538379
 you tube

Scientific Geometry: کمان تمام زاویه ها با ستاره و پرگار تثلیث پذیر اند...

Scientific Geometry: کمان تمام زاویه ها با ستاره و پرگار تثلیث پذیر اند...: کمانی وجود ندارد که در مقابل ستاره و پرگار مقاومت کند و تثلیث نشود. www.dinbali.com pi=3.154700538379 you tube

کمان تمام زاویه ها با ستاره و پرگار تثلیث پذیر اند .

کمانی وجود ندارد که در مقابل ستاره و پرگار مقاومت کند و تثلیث نشود.
www.dinbali.com
pi=3.154700538379
you tubeScientific Geometry: من کمان تمام زاویه ها را با ستاره و پرگار تثلیث م...

Scientific Geometry: من کمان تمام زاویه ها را با ستاره و پرگار تثلیث م...: چرا دانشمندان در برابراین کارمن به کوما رفته اند و نقس شان به شماره معکوس افتاده است ؟ www.dinbali.com pi=3.154700538379 you tube ...

من کمان تمام زاویه ها را با ستاره و پرگار تثلیث می کنم

چرا دانشمندان در برابراین کارمن به کوما رفته اند و نقس شان به شماره معکوس افتاده است ؟
www.dinbali.com
pi=3.154700538379
you tube