پست ویژهi

عدد 3.14غیر هندسی است

۱۳۹۵ شهریور ۲۶, جمعه

کتاب های علمی تحقیقی تخصصی ما جهان علم و دانش را متحول کردند.

این کتاب های علمی تحقیقی تخصصی برای نخستین بار در جهان حضور پیدا کرده اند .
مطالب این کتاب ها تمامی جدید و بدون سابقه اند.
در کتاب : تثلیث زاویه 60 درجه و روش اثبات آن با ستاره و پرگار پارادوکس عهد عتیق حل و تمام نظرات باطل و خلاف عقل از اعتبار ساقط شدند..
در کتاب : پی چیست؟ بررسی نظرات باطل گدشتگان .عدد جدید پی 3.154700538379 محاسبه گردید.
در کتاب : هندسه مدرن.خط هفتم .اوج علم و نوآوری موضوع تربیع دایره با دقت خیره کننده عملی گردید.
ادامه دارد.
New Pi=3.154700538379
www.dinbali.com
you tube

۱ نظر: