پست ویژهi

عدد 3.14غیر هندسی است

۱۳۹۴ مرداد ۸, پنجشنبه

شاه كليد حياتي علم و صنعت

تفاوت بين عالم و مدرك بدست.
تعداد اشخاصي كه مدرك تزئيني گرفته اند شمار ناپذير اند.به عبارتي تعدادشان لا احصاءاست.اين افراد فرق بين نظريه و موضوع علمي ثابت شده را نمي دانند..يكي از آثار مدرك تزئيني همين است .اين گروه عظيم . تعريف ( پي ) را نمي دانند و حتي نفهميده اند موضوع آن چيست.طوطي وار چيزي را خوانده اندو بعنوان دانش و علم پذيرفته اند.تز تين خيل انبوه وقتي سوال مي كني :
پي چيست ؟ فورا" بلا درنگ مي گويند: 3.14
اگر از ايشان پرسيده شود اين عدد ازكجا آمده است ؟ مي گويند : ارشميدس گفته .در اين اواخر هم مي گويند :انيشتن كشف كرده است.
دانشكاه ديده هاي وطني جهان سومي ما . مي گويند : غياث الدين جمشيد كاشاني كشف كرده است.اين بخت يرگشتگان نمي دانند كه غياث الدين جمشيد كاشاني در رسااله محيطه خود نتوانسته محيط دايره را به 360 قسمت برابر تقسيم كند.حتي در محاسبه جيب يك درجه هم كاملا" نا موفق بوده است.مدارك تزئيني قابل الصاق  و آويزان كردن به ديوار برداش همين قدر است.
خطاب به اين مدرك بدستان مي گويم :عدد پي كشف شده من ( 3.154700538 ) نظريه نيست .چون استدلال دارد.اثبات دارد.
درك تجريدي و شهودي آن را تائيد كرده است.
آيا فكر مي كنيد .مدرك تزئيني بدستان با اين مختصر قانع مي شوند؟

شاه كليد حياتي علم و صنعت

من حسن دينبلي بنيانگذار هندسه مدرن در جهان هستم .
كارنامه علمي من كه براي نخستين بار به جهان علم و دانش معرفي مي شوند .بطور بسيار خلاصه چنين است .
1- تثليث زاويه با ستاره و پرگار_.با دو كتاب :تثليث زاويه 60 درجه و روش  هاي اثبات آن با ستاره و پرگار .هندسه مدرن -جوهره ستاره و پرگار.
2- تربيع دايره .مستقيم الخط كردن محيط دايره.دو كتاب .هندسه مدرن - خط هفتم.اوج علم و نوآوري .پي چيست ؟ بررسي نظرات باطل كذشتگان.
3- تضعيف مكعب .73 روش .در كتاب نوادر .فرياد سكوت .
4 - رسم چند ضلعي هاي منتظم محاطي .هنر خط كش و پرگار. كشف توانمنديهاي خط كش و پرگار.هندسه مدرن .نوآوري در هندسه. انديشه هاي نو .
5- محاسبه نسبت محيط دايره به قطر دايره .( عدد پي 3.154700538 ) .پي چيست ؟ بررسي نظرات با طل گذشتگان .نوادر فرياد سكوت .كشف توانمنديهاي خط كش وپرگار.
6- محاسبه وترهاي دايره از 0 تا 180 درجه . ( شاه كليد حياتي علم و صنعت )
كتاب هاي ديگري آماده چاپ و نشر است .

۱۳۹۳ بهمن ۲۷, دوشنبه

modern geometri: modern geometri

modern geometri: modern geometri: طی اسناد نشان دادم که در کشور عقب مانده جهان سوم . استاد دانشکاه پیام نوراش سراش با کون اش بازی می کند.معنا و مفاهیم جملاتی را که می نگارد...

modern geometri

طی اسناد نشان دادم که در کشور عقب مانده جهان سوم .
استاد دانشکاه پیام نوراش سراش با کون اش بازی می کند.معنا و مفاهیم جملاتی را که می نگارد نمی فهمد.
با این نفهمی حق مسلم یک محقق ارزنده جهان را پایمال می کند.
نوشتم.
درجهان سوم کاشف نام آور جهان گلی است که در لجنزار روئیده است
www.dinbali.com
 
 کتاب علمی تحقیقی بی نظیر جهان

modern geometri: modern geometri

modern geometri: modern geometri: استاد و مدارک : افای دکتر عباسپور مذاکره شود.80/2/11 2) با آقای دینبلی تماس حاصل گردید.قرار شد یک نسخه از کتاب با با خود بیاورند. کتاب مذ...

modern geometri

استاد و مدارک : افای دکتر عباسپور مذاکره شود.80/2/11
2) با آقای دینبلی تماس حاصل گردید.قرار شد یک نسخه از کتاب با با خود بیاورند.
کتاب مذکور جهت بررسی به جناب آقای « حمیر رضا غلامی عضو هیئات علمی دانشکاه پیام نور ارسال گردید.
شماره 841 /اب
تاریخ 80/3/29 پیوست دارد .
نظرات ابلهانه عضو هیئات علمی .
اینجانب در نقد این « کتاب » جملاتی می نگارم.بسیاری از روشهای ترسیم بر نسبتهای مختلف مانند یک به سه . یک به پنج و ..
مبتنی است.
این با مسئله تثلیث در تناقض است.« دلیل ابلهانه » چرا که خط و پرگار مدرج نیستند. « صد بار بخوانید تا متوجه شوید استاد عضو هیئات علمی چه گهی خورده است.»
با این دو وسیله « کدام دو وسیله ؟» نمی توان یک پاره خط دلخواه را به سه . پنج و غیره تقسیم نمود. « ابله منکر قضیه تالس
است.»
یکی از روشهای « بسیار ساده و دقیق »برای تثلیث زاویه 60 درجه روش « ابوریحان بیرونی » است که در صفحه 26 آمده
است.« این صفحه 26 مربوط به کتاب من است »
یکی از روشهای اثبات نیز روش اول می باشد که در صفحه 80 نگارش یافته « صفحه 80 هم مربوط به کتاب من است »
پس تا اینجا روشی و اثباتی به تایئد این عضو هیئات علمی منتخب وزارت علوم رسید.
لب کلام این احنق ابله .
به نظر اینجانب اگر مقاله ای یا کتابی شامل این دو که مطالب کاملا" منطقی و درست می باشند می بود . از جامعیت و مانعیا برتری برخوردار بود.
تاریخ 1380/3/17 حمید رضا غلامی.
مظاهر کشورهای جهان سوم عقب مانده از درو دیوار می بارد
www.dinbali.com
 این سند ارزنده و غیرقابل انکار است

modern geometri: modern geometri

modern geometri: modern geometri: خوب توجه کنید بسیار مهم است. اکثر دانش آموخته ها تفاوت بین هندسه مدرن و معماری مدرن را نمی دانند. این بی اطلاعی ننگ است.باعث سر شکسته گی ...

modern geometri

خوب توجه کنید
بسیار مهم است.
اکثر دانش آموخته ها تفاوت بین هندسه مدرن و معماری مدرن را نمی دانند. این بی اطلاعی ننگ است.باعث سر شکسته گی است.
دانشکاه محل تردد .رفت و آمدبسیاری بوده . هست و خواهد بود.
این گروه کثیر که به دانشکاه می آیند و می روند . اغلب خود را تحصیل کرده می پندارند.
این گمان و وهم فوق العاده خطرناک است.
تحصیل کرده پنداری خودرا صاحب نظر می داند..بخود اجازه می دهد در هر موضوعی واردشده اظهار وجود نماید.
در دانشکاه بی اصل و ریشه ای بنام « پیام نور » که دارای نام بی مسمائی است.و باید آن را « سروش  ظلمت » خواند.
استاد مدرسی . حمید رضا غلامی .کارشناس ریاضی منتخب وزارت علوم تحقیقات و فناوری که این هم اسم نا مناسبی است.در باره کتاب علمی تحقیقی  هندسه مدرن« تثلیث زاویه 60 درجه و روش های اثبات آن با ستاره و پرگار » isbn964-6266-15-0
این گونه نظر می دهد.
www.dinbali.com
 این کتاب علمی تحقیقی فراتر از دانش وزارت علوم است

modern geometri: modern geometri

modern geometri: modern geometri: هندسه مدرن راه حل تمام غوامض گذشته هندسه را که بصورت پارادوکس معرفی کرده اند با ظرافت غیر قابل تصوری بدست داده است. راهکارها و شیوه های گش...

modern geometri

هندسه مدرن راه حل تمام غوامض گذشته هندسه را که بصورت پارادوکس معرفی کرده اند با ظرافت غیر قابل تصوری بدست داده است.
راهکارها و شیوه های گشایش قلعه و دژ های غیر ممکن ریاضی بقدری ساده و بدون حشو و زوائد .روان و سلیس بیان شده اند که عقل حیران وشگفت زده می شود.
آغاز هندسه مدرن با تعاریف شروع می شود.
هندسه مدرن .نقطه. عدد . و چیز را غیر قابل تعریف معرفی می کند.
از نظر هندسه مدرن . نقطه. عدد و چیز تعریف نشدنی اند.با عبارتی :
انسان برای تعریف .نقطه .عدد و چیز خلق نشده است.
این روشنگری راه تجرید را هموار می نماید.
انسان را از تفکر بیجا و در کورراهتسلسل و بعضا" تناقض گرفتار آمده نجات می دهد.
www.dinbali.com
 این کتاب علمی تحقیقی در هندسه مدرن نظیر ندارد

modern geometri: modern geometri

modern geometri: modern geometri: هندسه مدرن .متحرک. شهودی و کاربردی علم متکی به برهان و استدلال قاطع است. این دانش مستحکم بر خلاف حساب که تجریدی صرف می باشد.کاملا" تج...

modern geometri

هندسه مدرن .متحرک. شهودی و کاربردی علم متکی به برهان و استدلال قاطع است.
این دانش مستحکم بر خلاف حساب که تجریدی صرف می باشد.کاملا" تجریدی شهودی است.
بسیاری از مدعیان به مدرک آراسته از درک مفهوم تجریدی شهودی عاجز اند.
هرچند کلمات تجرید و شهود را بسیار برزبان آورده .تکیه کلام خود کرده اند.
نمونه بارز آن سرپرست اندیشکده ی فلسفه و علوم بنیادی است.
www.dinbali.com
 این اولین کتابی است که در موضوع هندسه مدرن نوشته ام

۱۳۹۳ بهمن ۲۶, یکشنبه

modern geometri: modern geometri

modern geometri: modern geometri: هندسه مدرن علم است . دانش است. تا کنون کسی اقدام بر بنیانگذاری این دانش فوق العاده نکرده است. بهتر است گفته شود تا کنون کسی اقدام به تاسی...

modern geometri

هندسه مدرن علم است . دانش است.
تا کنون کسی اقدام بر بنیانگذاری این دانش فوق العاده نکرده است.
بهتر است گفته شود تا کنون کسی اقدام به تاسیس علم مستقلی چون هندسه نکرده است.
هندسه مدرن ،متحرک .شهودی و کاربردی است.
این علم پر عظمت صد در صد متکی بر استدلال است.
این علم بر پایه استدلال و برهان عقلی ایجاد شده است.
ظرایف این علم پرشمار است .هیچ علمی دانشی تا این اندازه ظرافت ندارد.
از این بابت هندسه مدرن یکتا و بی نظیر است.
هندسه مدرن بر بسیاری از نظرات خط بطلان کشیده است.
این اقدام متحورانه و جسورانه بر بسیاری از ذائقه ها خوش آیند نیست.
لذا دشمن و مخالف فراوان خواهد داشت. تمام بزرگان مدعی به ریاضی دانی کمر به نابودی است بسته اند و از هیچ اقدامی فرو گذار نخواهند کرد.
پیشا پیش بگویم ادامه آموزش این دانش استثنائی غیر ممکن خواهد بود.
ولی بدانید بنیانگذار آن تا سرحد مرگ برای اشاعه آن می کوشد و از هیچ اقدامی فرو گذار نمی نماید.
تا کنون 50 جلد کتاب علمی تحقیقی در این علم نوظهور نوشته ام.که 10 جلد آن چاپ و نشر شده است.
بدون آنکه مورد استقبال قرار گرفته باشد.
این کتاب اولین کتاب علمی تحقیقی است که در هندسه مدرن نوشته ام..
31 روش برای تثلیث زاویه 60 درجه با ستاره و پرگار .53 شیوه متفاوت برای هر یک از آن 31 روش ترسیم.
 اولین کتاب که در هندسه مدرن نوشته شده است