پست ویژهi

عدد 3.14غیر هندسی است

۱۳۹۵ خرداد ۲, یکشنبه

علم و دانش مترود جامعه است .

دوستان من هیچ یک دستی در علم ندارند.
همه سیاهی لشکر اند.
یک نفر هم علم را یاری نمی کند..
مجامع علمی درجهان در شبه علم  محصول حماقت و بلاهت خود راخفه کرده است.
www.dinbali.com
pi=3.154700538379
you tube

۱ نظر: