پست ویژهi

عدد 3.14غیر هندسی است

۱۳۹۵ فروردین ۲۹, یکشنبه

ملتی که عالم و دانشمند ندارد .کثیف و فاسد است .

علم و دانش باعث سر بلندی و افتخا ر است
www.dinbali.com
pi=3.154700538379
you tube

۱ نظر: