پست ویژهi

عدد 3.14غیر هندسی است

۱۳۹۵ اردیبهشت ۳۱, جمعه

مغز که خوابید شهوت بیدار می شود


1-) عالم و دانشمند کبریت احمر اند.
2-)عالم و دانشمند خواب دنیائی ندارند.
3-) اقیانوس نظیر مغز انسان عالم است .
4-) عالم و دانشمند در جهان نادر است .
www.dinbali.com
pi=3.154700538379
 you tube

۱ نظر: