پست ویژهi

عدد 3.14غیر هندسی است

۱۳۹۳ بهمن ۲۷, دوشنبه

modern geometri

خوب توجه کنید
بسیار مهم است.
اکثر دانش آموخته ها تفاوت بین هندسه مدرن و معماری مدرن را نمی دانند. این بی اطلاعی ننگ است.باعث سر شکسته گی است.
دانشکاه محل تردد .رفت و آمدبسیاری بوده . هست و خواهد بود.
این گروه کثیر که به دانشکاه می آیند و می روند . اغلب خود را تحصیل کرده می پندارند.
این گمان و وهم فوق العاده خطرناک است.
تحصیل کرده پنداری خودرا صاحب نظر می داند..بخود اجازه می دهد در هر موضوعی واردشده اظهار وجود نماید.
در دانشکاه بی اصل و ریشه ای بنام « پیام نور » که دارای نام بی مسمائی است.و باید آن را « سروش  ظلمت » خواند.
استاد مدرسی . حمید رضا غلامی .کارشناس ریاضی منتخب وزارت علوم تحقیقات و فناوری که این هم اسم نا مناسبی است.در باره کتاب علمی تحقیقی  هندسه مدرن« تثلیث زاویه 60 درجه و روش های اثبات آن با ستاره و پرگار » isbn964-6266-15-0
این گونه نظر می دهد.
www.dinbali.com
 این کتاب علمی تحقیقی فراتر از دانش وزارت علوم است

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر