پست ویژهi

عدد 3.14غیر هندسی است

۱۳۹۴ بهمن ۲۳, جمعه

عدد3.14 حاصل تخیل است

www.dinbali.com
pi=3.154700538379
۱ نظر: