پست ویژهi

عدد 3.14غیر هندسی است

۱۳۹۴ اسفند ۲۶, چهارشنبه

Scientifique Geometri: چهار پا کاه را از جو باز می شناسد . ولی ریاضیدان خ...

Scientifique Geometri: چهار پا کاه را از جو باز می شناسد . ولی ریاضیدان خ...: از سرشکستگی گذشته خفت بار است که عدد از خط تمیز داده نشود.. در این ترسیم خط MK همان خط کمانی محیط دایره است که استادانه مستقیم الخط ش...

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر