پست ویژهi

عدد 3.14غیر هندسی است

ه‍.ش. ۱۳۹۴ اسفند ۲۶, چهارشنبه

Scientifique Geometri: مدیران فیسبوک خیلی با علم و دانش مخالف اند

۱ نظر: