پست ویژهi

عدد 3.14غیر هندسی است

۱۳۹۵ فروردین ۳۰, دوشنبه

من کمان تمام زاویه ها را با ستاره و پرگار تثلیث می کنم

چرا دانشمندان در برابراین کارمن به کوما رفته اند و نقس شان به شماره معکوس افتاده است ؟
www.dinbali.com
pi=3.154700538379
you tube۱ نظر:

  1. دیگران بر شما پیشی گرفته اند.
    www.dinbali.com
    pi=3.154700538379
    you tube

    پاسخحذف