پست ویژهi

عدد 3.14غیر هندسی است

۱۳۹۵ اردیبهشت ۶, دوشنبه

هر عددی را می توان نام گذار ی کرد.

عدد 3.14 را نام گذار ی کرده پی نامیده اند. .
عدد نام گذاری شده هیچ ارتباطی با هندسه و دایره ندارد .
جامعه علمی در سطح جهان بازیافت ..جستجو در سطل زباله رابا ( محقق ) عوضی گرفته است.
مجامع علمی جهان دایره را به سیصد و شصت درجه هندسی تقسیم کنند .
مجامع علمی جهان طول 180 وتر دایره را محاسبه منطقی کنند
مجامع علمی جهان شعاع دایره مثلثاتی را 2 فرض کنند .در آن دایره نظرات خود را ثابت نمایند.
www.dinbali.com
pi=3.154700538379
you tube

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر