پست ویژهi

عدد 3.14غیر هندسی است

۱۳۹۵ فروردین ۳۰, دوشنبه

Scientific Geometry: من کمان تمام زاویه ها را با ستاره و پرگار تثلیث م...

Scientific Geometry: من کمان تمام زاویه ها را با ستاره و پرگار تثلیث م...: چرا دانشمندان در برابراین کارمن به کوما رفته اند و نقس شان به شماره معکوس افتاده است ؟ www.dinbali.com pi=3.154700538379 you tube ...

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر