پست ویژهi

عدد 3.14غیر هندسی است

۱۳۹۵ فروردین ۲۹, یکشنبه

Scientific Geometry: modern geometri: عدد 3.14هویت و اصالت ندارد


Scientific Geometry: modern geometri: عدد 3.14هویت و اصالت ندارد: modern geometri: عدد 3.14هویت و اصالت ندارد : عدد 3.14 هندسی نیست به هندسه تحمیل شده است www.dinbali.com pi=3.154700538379

۱ نظر: