پست ویژهi

عدد 3.14غیر هندسی است

۱۳۹۵ اردیبهشت ۵, یکشنبه

www.dinbali.com را ببینید وانتقاد علمی کنید

موضوع علمی و عمیق است .باید رو در رو بحث کنیم .
مرا برای بحث رو در رو باید دعوت کنید .
www.dinbali.com
pi=3.154700538379
you tube
۱ نظر: