پست ویژهi

عدد 3.14غیر هندسی است

۱۳۹۵ اردیبهشت ۵, یکشنبه

خائن خیانت می کند

جانی جنایت می کند.
چرا زبان فارسی را دست کم می گیرید؟
ادبیات زبان فارسی از همه زبانها قوی تر است.
چرا به زبان فارسی ارسال نمی کنید؟
من از نوشته شما چیزی نمی فهمم .
وتر های دایره پر شمارند..
تربیع دایره آسان است .
www.dinbali.com
pi=3.154700538379
 you tube۱ نظر: