پست ویژهi

عدد 3.14غیر هندسی است

۱۳۹۵ شهریور ۲۹, دوشنبه

سازمان بازنشستگی توجه کند

معجزه .دعوت غیر مترقبه .تفریحی که بوی مرگ می دهد.
امروز سازمان بازنشستگی کشوری از طریق تلفن همراه .ناپرهیزی کرده .از من بعنوان بازنشسته گرامی دعوت نمود که به گردش تفریحی کوهستان درکه بروم .
با کلمه تفریح بطور کلی بیگانه ام.
این اولین دعوت پس از 30 سال بازنشستگی است.بازنشسته ای که از پرتو توجهات مانند پاندول ساعت شده .چون لرزانک و مست بدون اراده مرتب به چپ و راست می رود .تعادل اش هم کاملا"از دست رفته است.زمین هموار را به سختی طی می کند و درآن مشکل راه می رود.
این لطف استثنائی مستلزم تشکر و دعا است.
دعا می کنم : این ملت شهید پرور .همواره .پی در پی .لاینقطع درگیر دفاع مقدس شود.
خانواده های شهید دوست اش .پرشمار گردد.
هر آن . هر لحظه تعداد شهدای گرانقدر مشتاق حیات ابدی اش لا احصاء و غیر شمارش شود.
خداوندا : این دعای کوچک روحانی مرا به استجابت برسان .شرمنده دو سرایم گردان.
حسن دینبلی :
بنیانگذار هندسه مدرن در جهان.
هندسه دان برجسته جهان .
کاشف نام آور جهان
کاشف عدد پی جدید New Pi = 3.154700538379
www.dinbali.com
you tube


۱ نظر: