پست ویژهi

عدد 3.14غیر هندسی است

۱۳۹۵ شهریور ۲۷, شنبه

Scientific Geometry: من خود : کاشف عدد دقیق پی .را به :کاشف عدد جدید پی...

Scientific Geometry: من خود : کاشف عدد دقیق پی .را به :کاشف عدد جدید پی...: کاشف عدد دقیق پی بسیاری را به اشتباه انداخت. آنان گمان کردند که من بر تعداد ارقام اعشاری افزوده ام. در صورتی که چنین نیست. روش محاسبه من...

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر