پست ویژهi

عدد 3.14غیر هندسی است

۱۳۹۵ شهریور ۲۷, شنبه

Scientific Geometry: کتاب های علمی تحقیقی تخصصی ما جهان علم و دانش را ب...

Scientific Geometry: کتاب های علمی تحقیقی تخصصی ما جهان علم و دانش را ب...: در کتاب هندسه مدرن .جوهره ستاره و پرگار مقاومت تمام زوایا در برابر تثلیث زاویه از میان برداشته شد . در کتاب : نوآدر فریاد سکوت .پارادوکس ت...

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر