پست ویژهi

عدد 3.14غیر هندسی است

۱۳۹۵ مهر ۲, جمعه

Scientific Geometry: پیشنهاد من حسن دینبلی هندسه دان برجسته جهان به ریا...

Scientific Geometry: پیشنهاد من حسن دینبلی هندسه دان برجسته جهان به ریا...: همه متفق القول شوید. مثلث متساوی الاضلاع را از جرگه اشکال هندسی و چند ضلعی های محاطی اخراج نمائید. این مثلث تمام نظریه های پوسیده و بلا م...

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر