پست ویژهi

عدد 3.14غیر هندسی است

۱۳۹۵ مهر ۲, جمعه

پیشنهاد من حسن دینبلی هندسه دان برجسته جهان به ریاضیدانان و مجامع علمی محترم جهان

همه متفق القول شوید.
مثلث متساوی الاضلاع را از جرگه اشکال هندسی و چند ضلعی های محاطی اخراج نمائید.
این مثلث تمام نظریه های پوسیده و بلا مصرف شما را از وجاهت علمی انداخته است .
New Pi=3.154700538379
www.dinbali.com
you tube


۱ نظر: