پست ویژهi

عدد 3.14غیر هندسی است

ه‍.ش. ۱۳۹۴ بهمن ۸, پنجشنبه

عدد 3.14 فاقد اعتبار علمی است

www.dinbali.com
pi=3.154700538379

۱ نظر: