پست ویژهi

عدد 3.14غیر هندسی است

۱۳۹۴ دی ۲۰, یکشنبه

modern geometri: ابله عدد رابا ستاره و پرگار رسم می کند

modern geometri: ابله عدد رابا ستاره و پرگار رسم می کند: احمق عدد را رسم می کند ولی 5 ضلعی منتظم محاطی نمی تواند ترسیم نماید . www.dinbali.com

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر