پست ویژهi

عدد 3.14غیر هندسی است

۱۳۹۴ بهمن ۸, پنجشنبه

عالمان و دانشمندان جهان طرفدار عدد پی بی هویت 3.14

وقتی علم ودانش بافریبکاران رو در رومی شود .تمام موتور های جستجو نظیر گوگل و اقمارش برای جلوگیری از اشاعه علم و دانش واقعی بهم می ریزند
تمام نظم و ترتیب شان دگر گون می شود .آشفته بازاری می شود که مایه سرشکستگی است.
این نشان موفقیت عالم و دانشمند است .
www.dinbali.com
pi=3.154700538379


۱ نظر: