پست ویژهi

عدد 3.14غیر هندسی است

ه‍.ش. ۱۳۹۴ بهمن ۸, پنجشنبه