پست ویژهi

عدد 3.14غیر هندسی است

۱۳۹۴ بهمن ۸, پنجشنبه

وقتی پرگار ظریف و دقیق بنگارد

و ستاره صائب و صحیح بکشد .
رعشه بر جوامع علمی و وحشت بر موتور های جستجو عارض می گردد.
www.dinbali.com
pi=3.154700538379

۱ نظر: