پست ویژهi

عدد 3.14غیر هندسی است

۱۳۹۴ بهمن ۸, پنجشنبه

عدد 3.14اعتباری برای هندسه ندارد

این عدد فاقد وجاهت علمی است
www.dinbali.com
pi=3.154700538379


۱ نظر: