پست ویژهi

عدد 3.14غیر هندسی است

۱۳۹۴ بهمن ۸, پنجشنبه

عدد 3.14 بی اصل و بی ریشه است

www.dinbali.com
pi=3.154700538379


۱ نظر: